สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
25
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
772
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
706
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
9
ออนไลน์มากที่สุด:
19 - เมษายน 20, 2021, 04:23:44 am
ออนไลน์วันนี้:
17
เพจวิวทั้งหมด:
574717
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.27
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.85
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.78
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
263
สมาชิกล่าสุด:
c1
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
4.69
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
629.48

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
31
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
31
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
25
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
23
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
23
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
21
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
19
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
18
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
17
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
12

ออนไลน์นานที่สุด

ศุภณัฐกรณ์
1วัน 16ชั่วโมง 39นาที
worawut
17ชั่วโมง 30นาที
c1
14ชั่วโมง 9นาที
admin
8ชั่วโมง 54นาที
biw
3ชั่วโมง 32นาที
อรอินทุ์
3ชั่วโมง 10นาที
jeab
1ชั่วโมง 32นาที
รพ.สต.บ้านนาแส่ง
1ชั่วโมง 17นาที
บุญเรือง
54นาที
ภัทราพร
28นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2021 92 92 425 19 140128
พฤษภาคม 2021 0 0 29 18 25636
เมษายน 2021 0 0 118 19 38910
มีนาคม 2021 91 91 104 13 38611
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 109 9 18828
มกราคม 2021 1 1 65 9 18143
* 2020 347 348 1753 16 256840
ธันวาคม 2020 60 60 137 13 31528
พฤศจิกายน 2020 0 0 121 15 20963
ตุลาคม 2020 0 0 113 13 27252
กันยายน 2020 38 38 113 11 21614
สิงหาคม 2020 25 25 111 16 12665
กรกฎาคม 2020 9 9 75 7 21043
มิถุนายน 2020 24 24 154 11 25858
พฤษภาคม 2020 2 2 144 12 26870
เมษายน 2020 18 18 185 13 23915
มีนาคม 2020 170 170 194 7 16120
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 201 6 14043
มกราคม 2020 0 1 205 6 14969
* 2019 246 309 2131 11 177749
ธันวาคม 2019 27 30 182 5 9738
พฤศจิกายน 2019 4 4 171 5 17157
ตุลาคม 2019 1 2 160 6 11713
2019-10-01 0 0 5 0 164
2019-10-02 0 0 7 1 178
2019-10-03 0 0 4 1 158
2019-10-04 0 0 5 0 141
2019-10-05 0 0 3 2 1101
2019-10-06 0 0 6 2 208
2019-10-07 1 1 3 6 186
2019-10-08 0 0 5 2 170
2019-10-09 0 0 4 1 149
2019-10-10 0 0 9 1 196
2019-10-11 0 0 3 2 174
2019-10-12 0 0 6 1 294
2019-10-13 0 0 4 2 739
2019-10-14 0 0 5 0 934
2019-10-15 0 0 4 1 177
2019-10-16 0 0 6 0 240
2019-10-17 0 0 7 2 251
2019-10-18 0 0 7 2 199
2019-10-19 0 0 6 3 1330
2019-10-20 0 0 5 1 1326
2019-10-21 0 0 5 0 146
2019-10-22 0 0 5 1 1355
2019-10-23 0 0 9 0 203
2019-10-24 0 0 4 2 186
2019-10-25 0 0 2 1 125
2019-10-26 0 0 3 2 149
2019-10-27 0 0 8 0 265
2019-10-28 0 0 7 0 217
2019-10-29 0 0 3 2 220
2019-10-30 0 0 6 1 296
2019-10-31 0 1 4 2 236
กันยายน 2019 2 10 109 8 36504
สิงหาคม 2019 19 20 143 9 13028
กรกฎาคม 2019 4 9 183 9 20229
มิถุนายน 2019 42 51 169 8 26388
พฤษภาคม 2019 2 8 184 11 17676
เมษายน 2019 5 10 161 8 15986
มีนาคม 2019 135 141 225 6 9330
กุมภาพันธ์ 2019 2 10 209 8 0
มกราคม 2019 3 14 235 6 0
* 2018 29 31 507 16 0
ธันวาคม 2018 24 26 342 5 0
พฤศจิกายน 2018 5 5 165 16 0