สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13
19
EB2ข้อ 2แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

20
EB2ข้อ2ประกาศมาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

22
EB1 ข้อ 3(3.2) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

24
EB1ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562

25
รายงานผลและขออนุญาตนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

26
รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

27
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ

28
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2562

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13