สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: 1 ... 29 30 [31]
451
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

452
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

453
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561

454
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561

460
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและหน่วยงานรับผิดชอบ
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่่องร้องเรียน
3. แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

หน้า: 1 ... 29 30 [31]