สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 35
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศ สสจ.ลำปาง 63.pdf 3 EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศ สสจ.ลำปาง 63 มิถุนายน 18, 2020, 08:36:55 pm
EB13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 3.pdf 4 EB13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:45:34 pm
EB13 ข้อ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3.pdf 4 EB13 ข้อ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:45:02 pm
EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานการส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส 3.pdf 4 EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานการส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:44:15 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท.pdf 5 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท มิถุนายน 11, 2020, 12:01:07 pm
EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท.pdf 6 EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท มิถุนายน 11, 2020, 11:43:44 am
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท.pdf 6 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:09:22 pm
EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท.pdf 4 EB3 ส่วนที่ 1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:08:24 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง_5460บาท.pdf 7 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พค2563_5460บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:01:54 pm
EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง_5460บาท.pdf 2 EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง_5460บาท มิถุนายน 10, 2020, 10:49:11 pm
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ_พชอ_2563.pdf 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี2563 มิถุนายน 10, 2020, 09:09:43 pm
EB14 ข้อ 3 รูปถ่าย รอบ 1_2563 สสอ.pdf 3 EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศ รอบ 1 ปี2563 มิถุนายน 10, 2020, 12:10:15 pm
ประกาศดีเด่นดีมาก_สสอ.เกาะคา_รอบ1_2563.pdf 3 EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสอ.เกาะคา. รอบ1 ปี 2563 มิถุนายน 10, 2020, 11:38:39 am
ประกาศดีเด่นดีมาก_สสจ.ลำปาง_รอบ1_2563.pdf 3 EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสจ.ลป. รอบ1 ปี 2563 มิถุนายน 10, 2020, 11:37:58 am
EB9 ข้อ 1.7.5 แบบ_สขร_ตค_พค2563.pdf 7 EB9 ข้อ 1.7.5 แบบ_สขร_ตค_พค2563 มิถุนายน 09, 2020, 11:45:36 am
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 35