สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 39
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท.pdf 10 EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท กันยายน 01, 2020, 03:29:12 pm
EB 21 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับ รอบ2.pdf 12 EB 21 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับ รอบ2 กันยายน 01, 2020, 12:21:21 pm
EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงาน2 รอบที่ 2.pdf 10 EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 กันยายน 01, 2020, 12:20:57 pm
EB 21 ข้อ 4 ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 2.pdf 10 EB 21 ข้อ 4 ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 12:20:25 pm
EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานสรุป ข้อ 4 รอบ 2.pdf 10 EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานสรุป ข้อ 4 รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 12:08:39 pm
EB17 ข้อ 4 บันทึกขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม รอบ 2.pdf 10 EB17 ข้อ 4 บันทึกขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 12:08:14 pm
EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลมาตรการ63 งวด2.pdf 10 EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลมาตรการ63 งวด2 กันยายน 01, 2020, 12:07:43 pm
EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web สรุปร้องเรียนทั่วไปทุจริต รอบ 2.pdf 11 EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web สรุปร้องเรียนทั่วไปทุจริต รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:44:56 am
EEB16 ข้อ 7.1 สรุปรายงานผล ร้องเรียนทั่วไปทุจริต รอบ 2.pdf 10 EEB16 ข้อ 7.1 สรุปรายงานผล ร้องเรียนทั่วไปทุจริต รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:44:09 am
EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web ทุจริต รอบ 2.pdf 9 EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web ทุจริต รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:43:46 am
EEB16 ข้อ 7.1 รายงานผล ร้องเรียนทุจริต รอบ 2.pdf 10 EEB16 ข้อ 7.1 รายงานผล ร้องเรียนทุจริต รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:43:24 am
EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web ร้องเรียนทั่วไป รอบ 2.pdf 10 EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่ web ร้องเรียนทั่วไป รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:42:57 am
EEB16 ข้อ 7.1 รายงานผล ร้องเรียนทั่วไป รอบ 2.pdf 11 EEB16 ข้อ 7.1 รายงานผล ร้องเรียนทั่วไป รอบ 2 กันยายน 01, 2020, 11:42:24 am
EB3 ข้อ 1.5 Print screen จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน_35000บาท.pdf 11 EB3 ข้อ 1.5 Print screen จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน_35000บาท กันยายน 01, 2020, 10:50:25 am
EB3 ข้อ 1.1 ชุดจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน สค2563_35000บาท.pdf 11 EB3 ข้อ 1.1 ชุดจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน สค2563_35000บาท กันยายน 01, 2020, 10:46:58 am
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 39