สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 39
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB1ข้อ1ขอเผยแพร่การวิเคราะห์25122561.pdf 39 EB1 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ มีนาคม 24, 2019, 01:45:00 pm
EB15ข้อ1ใหม่.pdf 39 EB15 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ประกาศ มีนาคม 24, 2019, 02:58:15 pm
EB15ข้อ2.pdf 37 EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ มีนาคม 24, 2019, 02:59:05 pm
EB15ข้อ3.pdf 38 EB15 ข้อ 3 รูปถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ มีนาคม 24, 2019, 03:00:04 pm
EB15ข้อ4.1.pdf 39 EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร่ web มีนาคม 24, 2019, 03:01:15 pm
EB16ข้อ1คำสั่งแต่งตั้งจัดการข้อร้องเรียน.pdf 54 EB16 ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มีนาคม 24, 2019, 03:32:37 pm
EB16ข้อ1คำสั่งแต่งตั้ง.pdf 48 EB16 ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มีนาคม 24, 2019, 03:32:37 pm
EB16ข้อ2.1.pdf 43 EB16 ข้อ 2.1 แจ้งช่องทางร้องเรียน มีนาคม 24, 2019, 03:33:50 pm
EB16 ข้อ 2.2.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.pdf 41 EB16 ข้อ 2.2.1 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป มีนาคม 24, 2019, 03:35:28 pm
EB16 ข้อ 2.2.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.pdf 36 EB16 ข้อ 2.2.1 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป มีนาคม 24, 2019, 03:35:28 pm
EB16ข้อ2ขอเผยแพร่คู่มือ.pdf 37 EB16 ข้อ 2.2.1 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป มีนาคม 24, 2019, 03:35:28 pm
EB16 ข้อ 2.2.2 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต.pdf 38 EB16 ข้อ 2.2.2 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 24, 2019, 03:36:31 pm
EB16ข้อ2ขอเผยแพร่คู่มือ.pdf 39 EB16 ข้อ 2.2.2 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนาคม 24, 2019, 03:36:31 pm
EB16 ข้อ 2.3 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนอง การจัดการเรื่องร้องเรียนภายใน15วัน.pdf 38 EB16 ข้อ 2.3 ระบบการตอบสนองรายงานผลให้ผู้ร้อง มีนาคม 24, 2019, 03:40:25 pm
EB16 ข้อ 2.3 รายงานผลต่อผู้ร้อง.pdf 38 EB16 ข้อ 2.3 ระบบการตอบสนองรายงานผลให้ผู้ร้อง มีนาคม 24, 2019, 03:40:25 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 39