สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 32
Filename Downloads ข้อความ Posted
สรุปการเบิกจ่ายมกราคม2562.pdf 46 รายงาน สขร มกราคม 2562 มีนาคม 25, 2019, 01:05:13 pm
EB9 ข้อ 1.1.5 พันธกิจ วัสัยทัศน์.jpg 42 EB9 ข้อ 1.1.5 พันธกิจ วิสัยทัศ์ ค่านิยม MOPH มีนาคม 25, 2019, 09:56:39 pm
EB9 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหาร.jpg 38 EB9 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหาร มีนาคม 25, 2019, 09:43:55 pm
EB16ข้อ1คำสั่งแต่งตั้งจัดการข้อร้องเรียน.pdf 38 EB16 ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มีนาคม 24, 2019, 03:32:37 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง424122561.pdf 37 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง924122561.pdf 37 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB 21 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงาน2 รอบที่ 2 (31 กรกฎาคม 2562).docx 37 รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 2 สิงหาคม 18, 2019, 08:14:06 pm
EB25ข้อ2.2.3ปรับปรุงFLOWพัสดุ.pdf 36 SOP การเบิกพัสดุ (ใหม่ ) สิงหาคม 18, 2019, 03:43:50 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง224122561.pdf 36 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง824122561.pdf 35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB2 ข้อ 3 แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2562.pdf 35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีนาคม 28, 2019, 02:18:44 pm
EB9ข้อ1.7.4ประกาศสป.สธ..pdf 35 EB9 ข้อ 1.7.4 ประกาส สป.สธ. มีนาคม 29, 2019, 08:16:06 am
EB2 ข้อ 3 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2562.pdf 35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีนาคม 28, 2019, 02:18:44 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง1124122561.pdf 35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB9ข้อ7.3สรุปจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 34 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 สิงหาคม 21, 2019, 09:20:25 am
หน้า: [1] 2 3 ... 32