สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 20
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB16ข้อ1คำสั่งแต่งตั้งจัดการข้อร้องเรียน.pdf 35 EB16 ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มีนาคม 24, 2019, 03:32:37 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง924122561.pdf 34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB9 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหาร.jpg 34 EB9 ข้อ 1.1.1 ผู้บริหาร มีนาคม 25, 2019, 09:43:55 pm
EB9 ข้อ 1.1.5 พันธกิจ วัสัยทัศน์.jpg 34 EB9 ข้อ 1.1.5 พันธกิจ วิสัยทัศ์ ค่านิยม MOPH มีนาคม 25, 2019, 09:56:39 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง424122561.pdf 34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง224122561.pdf 33 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง824122561.pdf 32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB9ข้อ1.7.4ประกาศสป.สธ..pdf 31 EB9 ข้อ 1.7.4 ประกาส สป.สธ. มีนาคม 29, 2019, 08:16:06 am
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง1124122561.pdf 30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
สรุปการเบิกจ่ายมกราคม2562.pdf 29 รายงาน สขร มกราคม 2562 มีนาคม 25, 2019, 01:05:13 pm
EB2 ข้อ 3 แผนจัดซื้อวัสดุคอมผิวเตอร์ ปี 2562.pdf 28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีนาคม 28, 2019, 02:18:44 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง524122561.pdf 28 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
EB2 ข้อ 3 แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2562.pdf 27 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 มีนาคม 28, 2019, 02:18:44 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง324122561.pdf 27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง724122561.pdf 27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 28, 2019, 02:23:33 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 20