สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 39
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB24 ข้อ 2.3 Print screen แบบติดตาม ไตรมาส 4.pdf 15 EB24 ข้อ 2.3 Print screen แบบติดตาม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:42:49 pm
EB24 ข้อ 2.3 Print screen รายงานผล ไตรมาส 4.pdf 15 EB24 ข้อ 2.3 Print screen รายงานผล ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:42:10 pm
EB24 ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4.pdf 15 EB24 ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:39:24 pm
EB24 ข้อ 2.2 ขอเผยแพร่รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4.pdf 13 EB24 ข้อ 2.2 ขอเผยแพร่รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:36:51 pm
EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการต ไตรมาส 4.pdf 13 EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการต ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:36:22 pm
EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ไตรมาส 4.pdf 12 EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:35:58 pm
EB24 ข้อ 1.3 Print screen รายงานผลกำกับติดตาม ไตรมาส 4.pdf 12 EB24 ข้อ 1.3 Print screen รายงานผลกำกับติดตาม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:34:27 pm
EB24 ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงาน ไตรมาส4.pdf 12 EB24 ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงาน ไตรมาส4 กันยายน 01, 2020, 04:32:36 pm
EB24 ข้อ 1.2 บันทึกการกำกับติดตาม ไตรมาส4.pdf 12 EB24 ข้อ 1.2 บันทึกการกำกับติดตาม ไตรมาส4 กันยายน 01, 2020, 04:31:59 pm
EB24 ข้อ 1.1 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ ไตรมาส 4.pdf 12 EB24 ข้อ 1.1 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:31:25 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท.pdf 12 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท กันยายน 01, 2020, 03:45:56 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท.pdf 12 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท กันยายน 01, 2020, 03:45:30 pm
EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230บาท.pdf 13 EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230บาท กันยายน 01, 2020, 03:32:16 pm
EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท.pdf 13 EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท กันยายน 01, 2020, 03:31:51 pm
EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000บาท.pdf 13 EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000บาท กันยายน 01, 2020, 03:30:56 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 39