สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB12 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงาน.docx 17 รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ปี สิงหาคม 21, 2019, 10:08:49 am
EB9 ข้อ 1.6 รายงานผล ร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน.pdf 11 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สิงหาคม 21, 2019, 09:55:47 am
EB9 ข้อ 1.6 รายงานผล ทุจริต รอบ12 เดือน.pdf 12 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สิงหาคม 21, 2019, 09:55:47 am
EB9 ข้อ 1.6 สรุปไม่มีร้องเรียน.pdf 13 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน สิงหาคม 21, 2019, 09:55:47 am
EB9ข้อ7.3สรุปจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 สิงหาคม 21, 2019, 09:20:25 am
EB 21 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงาน2 รอบที่ 2 (31 กรกฎาคม 2562).docx 14 รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 2 สิงหาคม 18, 2019, 08:14:06 pm
EB25ข้อ2.2.3ปรับปรุงFLOWพัสดุ.pdf 17 SOP การเบิกพัสดุ (ใหม่ ) สิงหาคม 18, 2019, 03:43:50 pm
EB9ข้อ1_รับรองสิทธิ.pdf 10 SOP รับรองสิทธิ์ อสม สิงหาคม 16, 2019, 09:22:11 am
EB25 ข้อ 2 รายงานอุบัติการณ์ กรกฎาคม2562.pdf 9 รายงานอุบัติการณ์ 5 สิงหาคม 2562 สิงหาคม 15, 2019, 11:54:29 pm
EB25 ข้อ 2 รายงานอุบัติการณ์ มิถุนายน2562.pdf 9 รายงานอุบัติการณ์ 4 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 15, 2019, 11:51:25 pm
EB16 ข้อ 2.4.1 รายงานผล ร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน.pdf 9 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน สิงหาคม 15, 2019, 11:06:13 pm
EB16 ข้อ 2.4.2 รายงานผล ทุจริต รอบ12 เดือน.pdf 8 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน สิงหาคม 15, 2019, 11:06:13 pm
EB16 ข้อ 4.3.1 สรุปไม่มีร้องเรียน รอบ12 เดือน.pdf 8 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน สิงหาคม 15, 2019, 11:06:13 pm
EB24 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตาม ไตรมาส 3-4.pdf 8 รายงานผลการดำเนินการตามแผน สิงหาคม 15, 2019, 10:54:11 pm
สขร กรกฎาคม 2562.pdf 8 รายงาน สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2562 สิงหาคม 15, 2019, 09:35:26 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 18