สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 39
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB24 ข้อ 2.3 Print screen แบบติดตาม ไตรมาส 4.pdf 9 EB24 ข้อ 2.3 Print screen แบบติดตาม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:42:49 pm
EB24 ข้อ 2.3 Print screen รายงานผล ไตรมาส 4.pdf 10 EB24 ข้อ 2.3 Print screen รายงานผล ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:42:10 pm
EB24 ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4.pdf 9 EB24 ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:39:24 pm
EB24 ข้อ 2.2 ขอเผยแพร่รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4.pdf 8 EB24 ข้อ 2.2 ขอเผยแพร่รายงานชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:36:51 pm
EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการต ไตรมาส 4.pdf 8 EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการต ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:36:22 pm
EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ไตรมาส 4.pdf 7 EB24 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:35:58 pm
EB24 ข้อ 1.3 Print screen รายงานผลกำกับติดตาม ไตรมาส 4.pdf 7 EB24 ข้อ 1.3 Print screen รายงานผลกำกับติดตาม ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:34:27 pm
EB24 ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงาน ไตรมาส4.pdf 7 EB24 ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่ รายงาน ไตรมาส4 กันยายน 01, 2020, 04:32:36 pm
EB24 ข้อ 1.2 บันทึกการกำกับติดตาม ไตรมาส4.pdf 7 EB24 ข้อ 1.2 บันทึกการกำกับติดตาม ไตรมาส4 กันยายน 01, 2020, 04:31:59 pm
EB24 ข้อ 1.1 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ ไตรมาส 4.pdf 7 EB24 ข้อ 1.1 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ ไตรมาส 4 กันยายน 01, 2020, 04:31:25 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท.pdf 8 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท กันยายน 01, 2020, 03:45:56 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท.pdf 7 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท กันยายน 01, 2020, 03:45:30 pm
EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230บาท.pdf 8 EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230บาท กันยายน 01, 2020, 03:32:16 pm
EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท.pdf 8 EB3 ข้อ 1.1 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท กันยายน 01, 2020, 03:31:51 pm
EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000บาท.pdf 7 EB3 ข้อ 1.5 Print screen ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000บาท กันยายน 01, 2020, 03:30:56 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 39