สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ศุภณัฐกรณ์

หน้า: [1] 2 3 ... 34
Filename Downloads ข้อความ Posted
EB13 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม 63.pdf 4 EB13 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม 63 มิถุนายน 19, 2020, 09:15:36 am
EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม 63.pdf 3 EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม 63 มิถุนายน 19, 2020, 09:11:04 am
EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม 63.pdf 3 EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม 63 มิถุนายน 19, 2020, 09:10:32 am
EB13 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่ web ประกาศจังหวัด 63.pdf 3 EB13 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่ web ประกาศจังหวัด 63 มิถุนายน 18, 2020, 08:38:54 pm
EB13 ข้อ 5 หนังสือเวียนประกาศ สสจ 2563.pdf 4 EB13 ข้อ 5 หนังสือเวียนประกาศ สสจ 2563 มิถุนายน 18, 2020, 08:38:06 pm
EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการ สสจ ปี 63.pdf 2 EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการ สสจ ปี 63 มิถุนายน 18, 2020, 08:37:29 pm
EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศ สสจ.ลำปาง 63.pdf 1 EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศ สสจ.ลำปาง 63 มิถุนายน 18, 2020, 08:36:55 pm
EB13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 3.pdf 1 EB13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:45:34 pm
EB13 ข้อ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3.pdf 1 EB13 ข้อ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:45:02 pm
EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานการส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส 3.pdf 1 EB13 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานการส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส 3 มิถุนายน 18, 2020, 02:44:15 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท.pdf 3 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท มิถุนายน 11, 2020, 12:01:07 pm
EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท.pdf 4 EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท มิถุนายน 11, 2020, 11:43:44 am
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท.pdf 2 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:09:22 pm
EB3 ข้อ1.1 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท.pdf 2 EB3 ส่วนที่ 1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:08:24 pm
EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง_5460บาท.pdf 3 EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พค2563_5460บาท มิถุนายน 10, 2020, 11:01:54 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 34