สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ กันยายน 01, 2020, 10:03:47 am

หัวข้อ: EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ขอเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตค_สค6
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ กันยายน 01, 2020, 10:03:47 am
EB2  ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ขอเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตค_สค63