สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 26, 2020, 08:17:28 am

หัวข้อ: แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 26, 2020, 08:17:28 am
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต