สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ เมษายน 17, 2020, 11:59:26 am

หัวข้อ: ฟอร์มเผยแพร่รายงานแผนป้องกันปราบปรามทุจริต
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ เมษายน 17, 2020, 11:59:26 am
ฟอร์มเผยแพร่รายงานแผนป้องกันปราบปรามทุจริต