สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 20, 2020, 11:38:41 am

หัวข้อ: EB18 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผล
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 20, 2020, 11:38:41 am
EB18 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผล