สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 16, 2019, 01:47:06 pm

หัวข้อ: EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พย2562_7574.20บาท
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 16, 2019, 01:47:06 pm
EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พย2562_7574.20บาท