สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 16, 2019, 01:44:25 pm

หัวข้อ: EB4ข้อ1ขอเผยแพร่ สขร พย 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 16, 2019, 01:44:25 pm
EB4ข้อ1ขอเผยแพร่ สขร พย 2562