สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 14, 2019, 09:18:55 pm

หัวข้อ: EB15 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ ธันวาคม 14, 2019, 09:18:55 pm
EB15 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์