สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 21, 2019, 09:20:25 am

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 21, 2019, 09:20:25 am
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2562