สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 18, 2019, 03:43:50 pm

หัวข้อ: SOP การเบิกพัสดุ (ใหม่ )
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 18, 2019, 03:43:50 pm
SOP การเบิกพัสดุ (ใหม่ )