สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 15, 2019, 11:51:25 pm

หัวข้อ: รายงานอุบัติการณ์ 4 กรกฎาคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 15, 2019, 11:51:25 pm
รายงานอุบัติการณ์  4 กรกฎาคม  2562