สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 15, 2019, 10:54:11 pm

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผน
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 15, 2019, 10:54:11 pm
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไตรมาสที่ 3-4  เมษายน-กรกฎาคม 2562)