สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 25, 2019, 06:38:12 am

หัวข้อ: รายงานผลตรวจสอบSOP
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 25, 2019, 06:38:12 am
รายงานผลการตรวจสอบSOP