สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 24, 2019, 09:24:30 pm

หัวข้อ: มาตรฐานการปฏิบัติงาน รับรองสิทธิ อสม.(ปรับปรุง)
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 24, 2019, 09:24:30 pm
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รับรองสิทธิ อสม.(ปรับปรุง)