สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 23, 2019, 06:54:54 am

หัวข้อ: มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 23, 2019, 06:54:54 am
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)