สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 22, 2019, 10:52:03 pm

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 22, 2019, 10:52:03 pm
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน