สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 22, 2019, 09:16:43 pm

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 22, 2019, 09:16:43 pm
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ