สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 15, 2019, 04:55:14 pm

หัวข้อ: รายงานการประชุมกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มิถุนายน 15, 2019, 04:55:14 pm
รายงานการประชุมกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว  เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา