สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 26, 2019, 09:10:42 am

หัวข้อ: EB13 ข้อ 6 ขอขึ้นweb ประกาศ สสจ.ลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 26, 2019, 09:10:42 am
 ขอขึ้นweb ประกาศ สสจ.ลำปาง