สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 => EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 25, 2019, 11:28:48 pm

หัวข้อ: EB9 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 25, 2019, 11:28:48 pm
 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ