สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
25
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
106980
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1641
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
13
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
64
ออนไลน์มากที่สุด:
100 - มิถุนายน 22, 2022, 06:40:40 pm
ออนไลน์วันนี้:
86
เพจวิวทั้งหมด:
3869183
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
81.12
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.25
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
294
สมาชิกล่าสุด:
1 :) Chao
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
11.92
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2928.98

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
98693
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
4827
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
353
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
283
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
277
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
234
EB 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ตค 63-ธค 63)
200
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
150
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
143
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB 18 ข้อ 2 (2.2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
139

ออนไลน์นานที่สุด

1 :) Chao
1วัน 22ชั่วโมง 9นาที
ศุภณัฐกรณ์
1วัน 16ชั่วโมง 39นาที
worawut
17ชั่วโมง 44นาที
admin
11ชั่วโมง 44นาที
biw
3ชั่วโมง 32นาที
อรอินทุ์
3ชั่วโมง 32นาที
jeab
1ชั่วโมง 32นาที
รพ.สต.บ้านนาแส่ง
1ชั่วโมง 17นาที
บุญเรือง
58นาที
ภัทราพร
28นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2022 854 106291 7703 100 2927147
มิถุนายน 2022 163 27060 1454 100 782693
พฤษภาคม 2022 141 24548 1630 87 815964
เมษายน 2022 156 22734 1369 78 540997
มีนาคม 2022 215 9093 1321 60 325380
กุมภาพันธ์ 2022 109 10498 1109 40 275487
มกราคม 2022 70 12358 820 32 186626
* 2021 177 180 2453 31 507447
ธันวาคม 2021 72 75 909 28 93625
พฤศจิกายน 2021 0 0 595 31 70371
ตุลาคม 2021 0 0 202 15 38624
กันยายน 2021 6 6 148 15 29854
สิงหาคม 2021 0 0 6 9 10303
กรกฎาคม 2021 0 0 68 21 38160
มิถุนายน 2021 7 7 80 22 50293
พฤษภาคม 2021 0 0 49 22 61725
เมษายน 2021 0 0 118 19 38910
มีนาคม 2021 91 91 104 13 38611
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 109 9 18828
มกราคม 2021 1 1 65 9 18143
* 2020 347 348 1753 16 256840
ธันวาคม 2020 60 60 137 13 31528
พฤศจิกายน 2020 0 0 121 15 20963
ตุลาคม 2020 0 0 113 13 27252
กันยายน 2020 38 38 113 11 21614
สิงหาคม 2020 25 25 111 16 12665
กรกฎาคม 2020 9 9 75 7 21043
มิถุนายน 2020 24 24 154 11 25858
พฤษภาคม 2020 2 2 144 12 26870
เมษายน 2020 18 18 185 13 23915
มีนาคม 2020 170 170 194 7 16120
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 201 6 14043
มกราคม 2020 0 1 205 6 14969
* 2019 246 309 2131 11 177749
ธันวาคม 2019 27 30 182 5 9738
พฤศจิกายน 2019 4 4 171 5 17157
ตุลาคม 2019 1 2 160 6 11713
กันยายน 2019 2 10 109 8 36504
สิงหาคม 2019 19 20 143 9 13028
กรกฎาคม 2019 4 9 183 9 20229
มิถุนายน 2019 42 51 169 8 26388
พฤษภาคม 2019 2 8 184 11 17676
เมษายน 2019 5 10 161 8 15986
มีนาคม 2019 135 141 225 6 9330
กุมภาพันธ์ 2019 2 10 209 8 0
มกราคม 2019 3 14 235 6 0
* 2018 29 31 507 16 0
ธันวาคม 2018 24 26 342 5 0
พฤศจิกายน 2018 5 5 165 16 0