สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - 1 :) Chao

หน้า: [1] 2 3 ... 8
Filename Downloads ข้อความ Posted
moit4 งบลงทุน งบดำเนินงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ ตค-มีค 65.pdf 6 MOIT42. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มีนาคม 29, 2022, 08:34:56 pm
MOIT-5-ข้อ-1 t2.pdf 7 MOIT51. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บ มีนาคม 29, 2022, 07:43:05 pm
MOIT 42.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล t2.pdf 8 MOIT43. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 29, 2022, 07:20:24 pm
MOIT4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน t2.pdf 6 MOIT41. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซ มีนาคม 29, 2022, 07:16:59 pm
MOIT-23- ข้อ4 แบบฟอร์มกาขอเผยแพร่.pdf 7 MOIT234. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละ มีนาคม 29, 2022, 12:36:30 am
MOIT 23 Eข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf 7 MOIT233. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใ มีนาคม 29, 2022, 12:35:56 am
moit23ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดฯ.pdf 6 MOIT232. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ มีนาคม 29, 2022, 12:35:20 am
MOIT 23 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติแผนฯและ.pdf 7 MOIT231. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเม มีนาคม 29, 2022, 12:34:42 am
MOIT22ข้อ5 เผยแพร่ t2.pdf 7 MOIT225. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 29, 2022, 12:33:26 am
moit22 ข้อ4 t2.pdf 7 MOIT224. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน มีนาคม 29, 2022, 12:32:59 am
moit22ข้อ3.pdf 6 MOIT223. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ด มีนาคม 29, 2022, 12:32:24 am
moit22 ข้อ2 t2.pdf 7 MOIT222. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ต มีนาคม 29, 2022, 12:31:30 am
moit22ข้อ1.pdf 7 MOIT221. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออน มีนาคม 29, 2022, 12:30:58 am
moit21ข้อ6.pdf 7 MOIT216. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีนาคม 29, 2022, 12:29:16 am
moit21 ข้อ5 t2.pdf 6 MOIT215. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม มีนาคม 29, 2022, 12:28:39 am
หน้า: [1] 2 3 ... 8