สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 19, 2020, 03:02:46 pm

หัวข้อ: EB6 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 19, 2020, 03:02:46 pm
EB6 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม