สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 16, 2020, 02:59:12 pm

หัวข้อ: EB5 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม โครงการ พชอ
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ มีนาคม 16, 2020, 02:59:12 pm
EB5 ข้อ 6  ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม โครงการ พชอ