สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 11, 2020, 04:37:51 pm

หัวข้อ: EB4 ข้อ 3.2 printscreen สขร มิย 2563
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 11, 2020, 04:37:51 pm
EB4 ข้อ 3.2 printscreen สขร มิย 2563