สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ กรกฎาคม 15, 2020, 11:34:49 am

หัวข้อ: EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มขอเผยแพร่_สขร_เมย2563
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ กรกฎาคม 15, 2020, 11:34:49 am
EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มขอเผยแพร่_สขร_เมย2563