สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 => EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน => ข้อความที่เริ่มโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 26, 2020, 11:59:53 am

หัวข้อ: EB 9 ข้อ 1.4 ประเมินตามแผนค่าใช้จ่าย รอบ2 ปี2563
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภณัฐกรณ์ ที่ สิงหาคม 26, 2020, 11:59:53 am
EB 9 ข้อ 1.4 ประเมินตามแผนค่าใช้จ่าย รอบ2 ปี2563