การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 4 บันทึกขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม รอบ 2

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB17 ข้อ 4 บันทึกขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม รอบ 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version