การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12 ฟอร์มเผยแพร่ สรุปผล รอบ 2

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB12  ฟอร์มเผยแพร่ สรุปผล รอบ 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version