การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB10 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB10 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version