การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB10 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB10 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version