การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2562

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version