การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version