การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติและเผยแพร่แผน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติและเผยแพร่แผน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version