สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:26:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรกา...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:31:55 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:35:25 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:38:12 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:39:35 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 22 ข้อ 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

0 กระทู้
0 หัวข้อ