EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร่

[2] EB15 ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์

[3] EB15 ประกาศเจตนารมณ์

[4] EB15 ขอเผยแพร่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version