EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB3 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site

[2] EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์

[3] EB1 ข้อ 1 ขอเผยแพร่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version