สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB191. หนังสือแสดงหลักฐา...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:16:44 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB192. สรุปผลการประชุมเพ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:18:47 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB193. รายงานการวิเคราะห...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:20:02 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB194. หนังสือเสนอผู้บริ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:21:06 pm