สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 ข้อ 1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB181.1 รายงานผลการกำกับ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:13:23 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB181.2 หนังสือเสนอผู้บร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:15:05 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 ข้อ 2 (2.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB182.1 รายงานผลการกำกับ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:18:26 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมฯ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB18แบบฟอร์มที่ 2 แบบราย...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:22:08 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB 18 ข้อ 2 (2.2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB18แบบฟอร์มที่ 3 แบบติด...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:23:57 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB182.2 หนังสือเสนอผู้บร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:26:52 pm