สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB161. บันทึกข้อความลงนา...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:02:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB162. ประกาศเจตจำนงสุจร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:03:37 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB163. เจตจำนงสุจริตของผ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:04:57 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB164. ภาพถ่ายกิจกรรม ที...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:06:06 pm