สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB141. บันทึกข้อความลงนา...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:47:10 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB142. แนวปฏิบัติเกี่ยวก...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:48:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB143. มีแนวปฏิบัติเกี่ย...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:49:19 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB144. หนังสือแจ้งเวียนแ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:50:48 am