สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 01:50:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 1

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานก...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 01:57:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 8 ข้อ หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB 8 ข้อ3หลักฐานประกาศรา...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:10:43 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

0 กระทู้
0 หัวข้อ